logo

Thành tựu

Năng lực R&D

Nâng cao giá trị sáng tạo trong từng sản phẩm thông qua R&D, sử dụng big data về dự báo xu hướng thời trang toàn cầu, ứng dụng vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Ứng dụng Công nghệ

Công nghệ là yếu tố then chốt, được ứng dụng xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Thông qua việc ứng dụng công nghệ, các sản phẩm tính năng, công năng hướng đến tối ưu trải nghiệm người dùng, cũng như giảm thiểu tối đa các tác động của ngành thời trang đến với môi trường.

Thực hành tư duy Bền vững

Tư duy bền vững được áp dụng xuyên suốt quy trình công việc. Từ khâu lựa chọn đối tác, nguyên liệu đầu vào đều đạt các chỉ tiêu đo lường về giảm thiểu CO2, tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng đến tư duy thiết kế bền vững, tập trung vào chất lượng sản phẩm, và tính công năng, hướng đến tạo ra giá trị sử dụng bền vững.

Chúng tôi hướng đến thời trang tuần hoàn, với việc kiểm soát đầu vào, để các sản phẩm thời trang đầu ra sau khi hết giá trị sử dụng có thể tái chế thành những sản phẩm dệt may mới.

Chứng nhận

GRS

Tiêu chuẩn quốc tế dành cho sản phẩm tái chế, được thiết lập để xác nhận nội dung tái chế của sản phẩm và đảm bảo các tiêu chuẩn về sản xuất có trách nhiệm về mặt xã hội, môi trường, và hóa chất.

ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9001:2015 tập trung vào tư duy dựa trên rủi ro, quản lý sự thay đổi và nâng cao vai trò của lãnh đạo trong quản lý chất lượng.

Higg Index

Bộ công cụ đo lường tiêu chuẩn hóa cho ngành công nghiệp may mặc và giày dép. Giúp các công ty đánh giá và cải thiện tác động bền vững của sản phẩm và quy trình sản xuất.