logo

Phát Triển Bền Vững

Các hoạt động
bền vững

Hướng Về
Môi Trường

Tư duy bền vững được thực hành trong mỗi quy trình công việc tại Faslink. Từ việc cung ứng các nguyên liệu xanh, bền vững, đến việc áp dụng các công nghệ hỗ trợ nhằm giảm thiểu tác động của ngành thời trang đối với môi trường.

 

Hướng Đến
Cộng Đồng

Phản ánh cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với việc hỗ trợ và phát triển cộng đồng. Các hoạt động chủ chốt trong chuyên mục này tập trung vào việc nâng cao giáo dục, thúc đẩy bình đẳng giới và lan toả các giá trị bền vững. Chúng tôi không chỉ mong muốn chia sẻ kiến thức và nguồn lực mà còn khao khát kết nối cộng đồng với các giải pháp thực tiễn nhằm cải thiện cuộc sống của mọi người.

Hướng Đến
Tương Lai

Chương trình “Hướng Về Tương Lai” của Faslink nhằm mục đích không chỉ trang bị kiến thức mà còn phát huy tinh thần đổi mới và sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng cách hỗ trợ giáo dục và cung cấp các cơ hội cọ sát thực tiễn, chúng tôi có thể góp phần đào tạo nên những nhà lãnh đạo tương lai, những người sẽ tiếp tục thúc đẩy các giá trị bền vững và đổi mới trong ngành thời trang cũng như các lĩnh vực khác

Văn Hoá Faslink

Môi trường làm việc là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc cải thiện hiệu suất công việc. “Happy People Make Happy Things” là phương châm để xây dựng văn hóa và môi trường làm việc tại Faslink

Tập trung vào các hoạt động tăng cường sức khoẻ, trải nghiệm của người lao động, nâng cao kiến thức, Faslink không chỉ tạo ra một môi trường làm việc thoải mái và linh hoạt mà còn đảm bảo sức khỏe và sự phát triển toàn diện cho nhân viên. Chính sự hài lòng và hạnh phúc của nhân viên là nền tảng vững chắc để Faslink tạo ra những sản phẩm chất lượng và đạt được thành công.

FAQs

Let's talk

Lựa chọn giải pháp toàn diện trong sản xuất thời trang và đồng phục cho doanh nghiệp của bạn với Faslink ngay lúc này!