logo

Faslink nhận giải Doanh Nghiệp Xanh TPHCM 2023

faslink faslink - 25.06.2024 49

 

Faslink là một trong 90 doanh nghiệp được vinh danh Doanh nghiệp Xanh năm 2023. Các doanh nghiệp xanh không chỉ bảo vệ môi trường mà còn tạo lợi thế cạnh tranh quốc tế. Quy chế xét chọn Doanh nghiệp Xanh hỗ trợ quảng bá sản phẩm, kết nối chuỗi giá trị và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật toàn cầu.

Các doanh nghiệp phải đáp ứng được các tiêu chí cơ bản, như: tuân thủ quy định bảo vệ môi trường, hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm với nhà nước và có hiệu quả kinh tế tốt (tổng 30 điểm). Còn lại 70 điểm dành cho các tiêu chí xét chọn danh hiệu.

Các doanh nghiệp sản xuất phải đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ công nghệ sản xuất, trình độ công nghệ xử lý chất thải, các phương pháp sản xuất sạch, tiết kiệm, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường… ở mỗi tiêu chí lại có nhiều tiêu chí thành phần, được chấm điểm riêng cho từng tiêu chí. Có tới 23 hạng mục cần chấm điểm, với thang điểm mỗi hạng mục từ 2 đến 10 điểm.

Giải thưởng “Doanh nghiệp xanh TPHCM” được giao Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM giữ vai trò thường trực, chủ động về nội dung và phối hợp với Báo SGGP, các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện. Quá trình xây dựng một bộ tiêu chí về sản xuất, kinh doanh và dẫn dắt các hành vi tiêu dùng “xanh” sẽ tiếp tục được hoàn thiện qua từng năm. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là “Tăng trưởng xanh” và từng bước phấn đấu đạt những giá trị tốt đẹp cho đời sống và cho môi trường.

Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh giúp Faslink tăng nhận diện và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Cả hai cam kết sản xuất xanh, bảo vệ môi trường, cải tiến quy trình, và đào tạo nhân lực xanh, tiệm cận xu hướng phát triển bền vững toàn cầu.

 

 

Chia sẻ