logo

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức tại Faslink

Công nghệ là yếu tốt cốt lõi để phát triển và thực hành tư duy bền vững, Faslink tập trung đầu tư vào đội ngũ R&D với gần 20 nhân sự. Sơ đồ tổ chức theo hệ thống phân cấp, đảm bảo chức năng chuyên môn của từng phòng ban.

Image

Ban lãnh đạo

Đội ngũ Faslink

Võ Thành Phước

Giám Đốc Phát Triển

Bùi Ngọc Hiền Trang

Giám Đốc Kinh Doanh Vải

Đỗ Thị Nga

Trưởng Phòng Kế Toán

Nguyễn Thị Thủy

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Hồ Thanh Hải

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Phan Thị Hoàng Anh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Đỗ Ngọc Khánh Trâm

Trưởng Phòng Kinh Doanh Đồng Phục Công Sở

Nguyễn Thành Còn

Trưởng Phòng Kinh Doanh Đồng Phục Học Sinh