logo

Năng lực sản xuất

Faslink có hơn 16 năm kinh nghiệm
vận hành trong ngành công nghiệp thời trang

Image

300

thiết bị hiện đại & bộ rập cải tiến

2.000

m2 tổng diện tích xưởng sản xuất

500

doanh nghiệp & tổ chức tin dùng

30.000

hàng/tháng năng lực sản xuất

Với quan niệm chất lượng là danh dự, chúng tôi cam kết kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng của từng sản phẩm.