logo

Hướng về môi trường

Trang chủ Hướng về môi trường

 

"Hướng về hành tinh Xanh"

   

Tư duy bền vững được thực hành trong mỗi quy trình công việc tại Faslink. Từ việc cung ứng các nguyên liệu xanh, bền vững, đến việc áp dụng các công nghệ hỗ trợ nhằm giảm thiểu tác động của ngành thời trang đối với môi trường. 

Song song đó, chúng tôi luôn đặt mục tiêu cải tạo môi trường, bằng các hoạt động thiết thực hướng đến việc xây dựng một hành tinh Xanh. 
Hiển thị 1-9 trên 11 bài viết
20.06 2024
Hướng về môi trường

Chất liệu vải “xanh” – Nâng tầm thời trang bền vững

Xu hướng thời trang bền vững đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của ngành công nghiệp thời trang, khẳng định sức hút mãnh liệt bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thời thượng và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Và trong bức tranh đa sắc màu ấy, vải “xanh” nổi lên như […]

13.04 2024
Hướng về môi trường

Báo cáo bền vững quý 1/2024

Tổng quan về báo cáo bền vững trong giai đoạn này và đường hướng phát triển trong tương lai. Tải về để xem chi tiết.

13.04 2024
Hướng về môi trường

Báo cáo bền vững quý 1/2024

Tổng quan về báo cáo bền vững trong giai đoạn này và đường hướng phát triển trong tương lai. Tải về để xem chi tiết.

13.04 2024
Hướng về môi trường

Báo cáo bền vững quý 1/2024

Tổng quan về báo cáo bền vững trong giai đoạn này và đường hướng phát triển trong tương lai. Tải về để xem chi tiết.

13.04 2024
Hướng về môi trường

Báo cáo bền vững quý 1/2024

Tổng quan về báo cáo bền vững trong giai đoạn này và đường hướng phát triển trong tương lai. Tải về để xem chi tiết.

13.04 2024
Hướng về môi trường

Báo cáo bền vững quý 1/2024

Tổng quan về báo cáo bền vững trong giai đoạn này và đường hướng phát triển trong tương lai. Tải về để xem chi tiết.

13.04 2024
Hướng về môi trường

Báo cáo bền vững quý 1/2024

Tổng quan về báo cáo bền vững trong giai đoạn này và đường hướng phát triển trong tương lai. Tải về để xem chi tiết.

13.04 2024
Hướng về môi trường

Báo cáo bền vững quý 1/2024

Tổng quan về báo cáo bền vững trong giai đoạn này và đường hướng phát triển trong tương lai. Tải về để xem chi tiết.

13.04 2024
Hướng về môi trường

Báo cáo bền vững quý 1/2024

Tổng quan về báo cáo bền vững trong giai đoạn này và đường hướng phát triển trong tương lai. Tải về để xem chi tiết.

Hoạt động bền vững khác

HƯỚNG VỀ MÔI TRƯỜNG

Các hoạt động bền vững của Faslink nhằm duy trì và cải thiện môi trường, giúp thúc đẩy phát triển chung.

HƯỚNG VỀ MÔI TRƯỜNG

Các hoạt động bền vững của Faslink nhằm duy trì và cải thiện môi trường, giúp thúc đẩy phát triển chung.

HƯỚNG VỀ MÔI TRƯỜNG

Các hoạt động bền vững của Faslink nhằm duy trì và cải thiện môi trường, giúp thúc đẩy phát triển chung.

HƯỚNG VỀ MÔI TRƯỜNG

Các hoạt động bền vững của Faslink nhằm duy trì và cải thiện môi trường, giúp thúc đẩy phát triển chung.