Mẹo phân biệt các loại vải thông dụng trên thị trường hiện nay