Hưởng ứng trào lưu “Vũ điệu rửa tay” gây bão quốc tế cùng Faslink