Đồng phục may sẵn – Nét khác biệt đến từ chất liệu vải sợi