Lịch lãm, năng động và phong cách cùng đồng phục công sở nam