Faslink tham dự Triển lãm kinh tế xanh (GEFE) 2022 ngày 28 – 30/11