Faslink tham gia triển lãm “Kinh tế xanh” và sẽ mang tới hai dòng nguyên liệu: Cafe & Sen