Faslink giới thiệu dòng vải mới “Thun Milk Yarn” – Chất liệu thun từ sợi sữa