Chương trình “khẩu trang miễn phí” – Faslink chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19