CEO FASLINK – bà Trần Hoàng Phú Xuân Vinh Dự Được Trao Tặng Danh Hiệu “Doanh Nhân TP.HCM Tiêu Biểu” Năm 2022