Giải pháp giúp tránh tình trạng đồng phục bị co rút mỗi khi giặt máy