Bảng màu và mức giá trung bình của vải may đồng phục công sở