Hội nghị Nguồn nhân lực hạnh phúc 2019 – “Nghĩ khác biệt – Làm vượt trội” cùng Faslink