Bespoke Tailoring rất “Tây” nhưng liệu có phù hợp với người Việt?