Trần Hoàng Phú Xuân

Sáng lập FASLINK JSC
Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang
Phó Chủ Tịch Hiệp hội Dệt May Đan Thêu Thành phố Hồ Chí Minh
18 năm kinh nghiệm trong ngành Dệt may
14 năm là chuyên gia trong phát triển và thương mại các sản phẩm thời trang bền vững và thời trang tính năng
Chuyên gia tư vấn các giải pháp chuyển đổi sản phẩm thời trang bền vững và đa tính năng đến các thương hiệu nội địa Việt Nam.
Đại diện Dệt may duy nhất của Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị chuyên đề về kinh tế tuần hoàn trong khuôn khổ APEC Thailand 5/ 2022
Liên hệ :
[email protected]
——-
ENGLISH VERSION
Mrs. Tran Hoang Phu Xuan
Founder – CEO FASHION LINK JOINT STOCK COMPANY
Vice Chairman of Association of Textile – Garment – Embroidery – Knitting HCMC
18 years of experience in the textile industry
14 years as an expert in the development and trade of sustainable and functional fashion products Experts in consulting solutions to convert sustainable and multi-functional fashion products to Vietnamese domestic brands.
The only representative of Vietnam’s Textile and Garment shared at the Symposium on circular economy within the framework of APEC Thailand 5/2022
Contact details:
[email protected]